Geslaagden RyuKyu Kobujutsu examen 3 december 2015.

Afgelopen donderdag 3 december 2015 deden een aantal SKEL leden RyuKyu Kobujutsu examen voor twee verschillende kyu graden.

Ward als jeugd lid ging op voor kyu 5, Casper, Jeroen, Rémy, Timo. Annelot en Tara voor kyu 3.  Het examenprogramma werd gehanteerd zoals dat door de Nederlandse Federatie Krijgskunsten is opgesteld door de RyuKyu Kobujutsu groep met wat kleine afwijkingen.

Het is geen gemakkelijk wapensysteem, het vraagt veel van de beoefenaars. Er zijn veel vaste vormen die uit het hoofd moeten worden geleerd. De kata’s zijn ook veel langer dan de Shotokan karate kata’s. In Nederland wordt hoofdzakelijk alleen karate, dus ongewapend, beoefend. Echter, als “vechtsporter” is het oefenen van een gewapend systeem echter een “must”, het vult elkaar uitstekend aan. Er wordt ook wel gezegd dat karate en kobujutsu zich verhouden als broer en zus.

Eerst werd er gestart met het bo (stok) programma, dat is het uitgebreidste module in het kobujutsu. Dat werd door de kandidaten voortvarend gedaan. Daarna de sai (metalen drietand) module, wat al wat lastiger werd. Als laatste de nunchaku, de bekende wurgstokjes. Peter sensei kon na afloop iedereen mededelen dat ze voor hun kyu graad waren geslaagd. De diploma’s worden later uitgereikt, deze komen van de Nederlandse Federatie Krijgskunsten.

Er is ook nog gefilmd, de filmpjes worden op een later tijdstip nog gepubliceerd.

Op de foto van links naar rechts achter: Cees (die als assistent functioneerde), Casper, Jeroen, Rémy, Timo, Annelot, Tara en op de voorgrond Ward.

In januari 2016 wordt er in Etten-Leur gestart met het Shin Hanbo jutsu wat een modern wapen systeem is. Er zijn raakvlakken met het kobujutsu maar er wordt ook met wapens getraind die niet in het kobujutsu voorkomen. Iedereen die interesse heeft kan in januari 2016 een proefles volgen. Dat hoeven niet speciaal karateka’s te zijn. Dit kan je beoefenen als je helemaal geen vechtsport doet of een ander vechtsport. Dat wordt de woensdagavond van 20:00 – 21:00 in de dojo van SKEL aan de Beukenlaan 45.

Spring naar toolbar