Vanen competitie 15 maart 2020 afgelast.

Dinsdag 10 maart hebben de drie burgemeesters van de drie grote steden in Brabant waaronder Tilburg waar de vanen competitie zou plaats vinden besloten om evenementen te verbieden. Hierdoor wordt het aantal sociale contacten sterk te verminderd en tracht men nieuwe besmettingen te voorkomen.

De organisatie van de vanen competitie conformeert zich aan deze besluitvorming en heeft de vanen competitie van 15 maart geannuleerd.

De deelnemende wedstrijd karateka’s van SKEL hebben inmiddels een e-mail ontvangen, maar er zouden ook ouders en karateka’s gaan kijken en die hoopt SKEL met dit bericht hiermee te informeren. Ook zal het tijdens de training a.s. donderdagavond door Peter sensei worden bekend gemaakt.

Overigens gaan de karate- en Japanse wapen trainingen gewoon door in de dojo van SKEL met in acht neming van de adviezen van het RIVM, die SKEL al eerder had gemaild en gepubliceerd. SKEL verzoekt wel iedereen de berichtgeving nauwlettend te volgen.

Spring naar toolbar