Wat is een dojo?

Zoals het op Wikipedia correct staat omschreven : Een dojo (道場) is een zaal waarin men oefent in Japanse zelfverdedigingskunsten of vechtsporten zoals jiujitsu, judo, karate en aikido of waarin zazen (een vorm van Japanse meditatie) beoefend wordt.

 

De Dojo Etiquette van Shotokan Karateclub Etten-Leur

  • De dojo mag alleen betreden worden in volledig tenue: schoon wit karate-gi, band om, geen sieraden, nagels kort en schone handen en voeten.

 

  • De dojo wordt op tijd betreden. Telaatkomers dienen in seiza (op de knieën en de handen op de bovenbenen) te gaan zitten bij de ingang en mogen pas aan de les deelnemen op teken van de Sensei (leraar) of de Daiichi no Sempai (de hoogst gegradueerde).

 

  • In de dojo wordt bij de aanvang van de les op teken seiretsu (opstellen op lijn) aangenomen. Seiretsu is altijd op graad hoogte, waarbij de Daiichi no Sempai het verst van de ingang zit.  In seiretsu wordt alleen op teken van de Daiichi no sempai, door de kreet seiza, de formele zithouding aangenomen. Hierbij dient iedereen op een lijn te gaan zitten, gerekend van de Daiichi no Sempai, en dan pas wanneer de Sensei al in seiza zit.   Op het teken Shomen ni rei zet men eerst de linker hand voor de linker knie, dan de rechter hand voor de rechter knie, zodanig dat de duim en wijsvinger van beide handen tegen elkaar een driehoek vormen, waarbij de duimen als basis dienen. Daarna buigt men rustig voorover, met het voorhoofd op de driehoek. Terug zitten wordt eerst de rechter dan de linker hand teruggehaald. Op teken Sensei ni rei (op Sensei ni draait de Sensei zich om) wordt het bovenstaande herhaald met een luid en duidelijk “osss” (een groet) door iedereen. Na deze ceremonie wordt alleen op teken van de Daiichi no Sempai de seiratsu hernomen.

 

  • Na het groeten volgt de Taiso (warming up).   Na de taiso wordt door de kreet “Kihon” (basisopstelling), opstelling in kihon geformeerd. Dit gebeurt in alle rust en stilte. De hoogste gegradueerde vormen de eerste rijen, het verste van de ingang, en de laagste gegradueerde de laatste rijen. Met behoud van de plaats waarop men staat, d.w.z. na een uitleg gaat men onmiddellijk weer op zijn oude plaats staan.

 

  • Tijdens de training wordt met volle aandacht en concentratie gewerkt. Met elkaar staan praten of iets anders doen tijdens een oefening is niet toegestaan. Wil men iets vragen, dan gaat men niet staan roepen of schreeuwen, maar je wacht rustig tot de Sensei (leraar) naar je toe komt. Na uitleg van het gevraagde zegt men “Ush” (dank u).Na de kreet “Yoi” (let op) blijft iedereen in HachiDachi staan, zonder te praten, te bewegen of wat dan ook.   Na “Yame” (stop) blijft iedereen in hachidachi staan en pas na “Yasume” (ontspannen) mag een ruststand worden aangenomen, men blijft wel geconcentreerd en rustig.

 

  • Het trainen met een partner geschiedt met respect en eerbied voor elkaar. Groeten voor het begin en bij het eindigen van een oefening naar elkaar gebeurt spontaan en met respect, zonder dat hiervoor een teken moet gegeven worden.    Na het eindigen van de training wordt de ceremonie van het “Aisatsu” herhaald volgens bovenstaande vorm . Pas op het teken van de Daiichi no Sempai, “Tatsu” (opstaan), wordt de dojo in alle stilte en rust verlaten.

Spring naar toolbar