Historie Karate

Een van de bekendste vechtsporten is zonder twijfel Karate ofwel de vechtkunst van de “lege hand”. De feitelijke oorsprong van Karate is nooit helemaal opgehelderd en is nimmer vastgelegd in historische geschriften. De gestructureerde vorm zoals wij het nu kennen is in de 19de eeuw ontstaan op het eiland Okinawa. Waarschijnlijk is het oorspronkelijk in India ontstaan en via China uiteindelijk in Japan terecht gekomen en ontwikkeld tot een volwaardige vorm van vechtkunst.

Belangrijk is nog wel om te vermelden dat Karate een aantal verschillende stijlvormen kent. Je kunt enigszins een vergelijking trekken met stijl dansen, waar ze ook verschillende dansvormen hebben, zoals de Tango, Weense- en Engelse wals, etc.

Eén van de oudste vormen is Shotokan Karate, in 1939 ontwikkeld door Gichin Funakoshi (1868 – 1957), en wereldwijd de meest beoefende Karate stijl.

Wat is Shotokan Karate nu eigenlijk?

Karate-do is een dynamische vecht / bewegingskunst, dat gebruik maakt van alle fysieke- en mentale mogelijkheden die een mens tot zijn beschikking heeft.

Het aanleren van goede reflexen, een zekere mate van intuïtief reageren, lichtvoetig bewegen, tactisch in- en uit bewegen, het leren presteren onder druk, gecontroleerde uitoefening van de techniek, conditie en souplesse zijn facetten die deel uitmaken van het beoefenen van Karate.

Shotokan karate-do kenmerkt zich door lage standen, grote en krachtige bewegingen (Kime). Door het uiterste te trainen, kan je terug gaan, kan je bepalen wat meer of minder is, wat hard is, of zacht is.

Tijdens het trainen wordt verwacht van de karateka dat de standen diep worden uitgevoerd, grote verplaatsingen en grote ,krachtige bewegingen maakt in het begin van het leerproces. In het verloop van het leerproces worden de standen minder diep, de verplaatsingen en technieken minder groot, maar ze worden nog steeds krachtig uitgevoerd. Dus door het uiterste te trainen is het resultaat maximaal, het werkt niet andersom, dus van klein naar groot.

Wat wordt er in Karate getraind?

Naast de warming-up en cooling-down, kent Shotokan karate-do drie trainingsvormen, zijnde :

[glossary]Kihon[/glossary] – Het trainen van basistechnieken

[glossary]Kumite[/glossary] – Het trainen met twee- of meertallen tegenover elkaar (sparren)

[glossary]Kata[/glossary] – Trainingsvorm waarin technieken worden gebruikt tegen denkbeeldige  tegenstanders.

Karate Banden

Zoals met bijna alle budo sporten, wordt het niveau van geavanceerdheid tot uitdrukking gebracht in de kleur van de band van de Karate-Ka.

Men begint met de witte band. Door middel van kyuexamens kan men elke keer een hogere gradatie verkrijgen. Na de witte band volgen : geel, oranje, groen, blauw, bruin (3 gradaties) en dan zwart 1ste Dan. Vervolgens kan een Karate-Ka door jaren hard te trainen zich bekwamen voor de 2de, 3de, 4de, etc. Dan. De Dan examens worden 2 x per jaar centraal afgenomen door Karate Bond Nederland door examinatoren.

 

Karate Examens

Twee keer per jaar zijn er in de dojokyu (=slip/band) examens. Hiervoor hanteert SKEL exameneisen die zijn afgestemd op het 1ste DAN examen  van Karate Bond Nederland.

De examen eisen voor elke band worden in de Kennisbank uitgebreid besproken.

Spring naar toolbar