Examen Shin Hanbo Jutsu dojo Etten-Leur 20 december 2017.

Na 1,5 jaar trainen werd het tweede examen afgenomen door Wim van de Leur shihan in de dojo van SKEL. Drie leden gingen op voor de module bo en 1 lid ging eveneens op voor de module bo maar ook voor de module tanbo. De module hanbo was al voor de zomer 2017 ge-examineerd.

In 3 kwartier tijd werd door Wim shihan het examen afgenomen. De kandidaten lieten voor hun examen afhankelijk van het wapen de kihon, kata, bunkai kata en kumite zien. Het  examen wapensysteem vertoont wat dat betreft dezelfde opbouw als het karate, het ongewapend systeem. Vandaar dat er weleens wordt gesproken over een relatie tussen de systemen als broer en zus. In Japan worden vaak beide systemen door iedereen getraind in de dojo, ze vullen elkaar aan. Bij SKEL kan dat ook.

Wim shihan kon na afloop mededelen dat iedereen was geslaagd en reikte de certificaten van de Nederlandse Federatie krijgskunsten uit.

Geinteresseerden kunnen altijd een proefles volgen op woensdagavond van 20:00 – 21:00. Voor meer foto’s zie elders deze site.

Spring naar toolbar